Valberedningen har ordet. Passa på att gå med i styrelsen och driva frågor tillsammans i en positiv grupp mot gemensamma mål!

Årsmötet äger rum den 7 april 2022 och vi behöver din intresseanmälan till styrelsen senast 3 mars, 2022!

Har du själv intresse eller vet någon annan som har det - hör av dig till Valberedningen!


Styrelsen i samfälligheten har ett viktigt uppdrag i att planera och genomföra drift och underhåll av våra gemensamma anläggningar (se faktaruta) – såväl löpande underhåll som nyinvesteringar.


Därför söker vi nu följande kompetenser till styrelsen

Kassör som kan sköta den löpande ekonomin i föreningen. Bra om du har grundläggande erfarenhet av arbete med kontering och bokföring. Arbetet innebär ca 7 timmar per månad men lite fler under januari / februari.


* Panna/yttre underhåll/ belysning:  Vi söker två personer.

Ansvarig för drift av panncentralenStämma av VVC så den håller rätt tryck, öppna silon vid påfyllning av pellets, beställa pellets, boka in servicebesök, samt utföra olika typer av arbete med värmeanläggningen. Tidsåtgång mellan 2-6 tim/vecka.


Yttre underhållRollen innebär bl.a. att man samordnar och beställer arbeten av entreprenörer och följer upp att arbetet görs; ronderar området varannan månad 2 tim/gång. Håller kontakter med och återkoppling till boende vid eventuella vattenläckor och andra frågor gällande t.ex belysning, snöskottning - läckage i ledningar - slamsugning brunnar – brunnslock – trädgård - takluckor och stegar på gavel och tak - garagen – staket – hängrännor - boka containers till städdagar vår- och höst - potthåll asfalt mm. 

* Sekreterare/ web/ kommunikationsansvarig: Sekreteraruppgifter som: dagordningar, protokoll, digitala nyhetsbrev, nyheter mm på hemsidan, mailväxling med boende, kontaktuppgifter och dokumenthantering mm. Det är bra om du har erfarenhet av liknande uppgifter och är en engagerad kommunikatör. Välkommet om du vill uppgradera kommunikationsarbetet gällande webben och löpande kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna mm.


* Vi söker även suppleanter som är intresserade av ordinarie styrelsearbete på sikt.


Kontakta valberedningen, Ann Dahlerus och Tom Vetterlein

* Ann: 0768-500 653, anne.dahlerus@gmail.com

 * Tom: 0728-868 867, tomvetterlein@hotmail.com


FAKTARUTA 

Styrelsen i en samfällighetsförening har som främsta uppgift att ansvara för drift och underhåll av, i anläggningsbeslutet, specificerade gemensamhetsanläggningar som i vårt fall:

- värmesystemet i området och panncentralen som förser fastigheterna med fjärrvärme, samt värmemätning för enskild debitering efter förbrukning mm.

- vatten- och avloppsanläggningar.

- gemensamma garage.

- grönytor, planteringar, förbindelseleder, trappor, ledstänger, skyddsräcken, stödmurar, belysningsanordningar med kabelskåp, el-ledningar, stolpar och armaturer, dagvattenledningar jämte tillhörande brunnar

- upphandla och tillhandahålla TV och internet för området, samt upphandling av olika tjänster som behövs för drift och underhåll, som t.ex relining, snöröjning, underhåll av grönytor mm.

- ekonomin, samt avgiftsdebitering för det gemensamma. 

Se mer i verksamhetsberättelser och anläggningsbeslut som finns på Utskogens hemsida: http://www.utskogen.se/

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Utskogens samfällighetsförening använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies